Haegens Media
Haegens Media

Wat is nu dat Artificial intelligence? 

Geschreven door Tim op 19 april 2023

Artificial intelligence (AI) is een term die tegenwoordig vaak wordt gehoord en besproken. AI heeft de potentie om ons leven te veranderen en te verbeteren op manieren die we ons niet eens kunnen voorstellen. In deze blog zal ik uitleggen wat AI is, hoe het werkt en wat de toekomst van AI zou kunnen betekenen voor de samenleving.

AI is een vorm van computerwetenschap die zich bezighoudt met het creëren van machines die op een intelligente manier kunnen denken en handelen, net als mensen. Het doel van AI is om machines in staat te stellen taken uit te voeren die normaal gesproken door mensen worden gedaan, zoals het herkennen van afbeeldingen, het spreken van natuurlijke taal of het nemen van beslissingen op basis van complexe gegevens.

Er zijn verschillende soorten AI. Eén soort is regelgebaseerde AI, waarbij machines worden geprogrammeerd om bepaalde regels te volgen om beslissingen te nemen. Een andere soort is machine learning (ML), waarbij machines worden getraind om te leren van gegevens en patronen te herkennen, zodat ze betere beslissingen kunnen nemen naarmate ze meer informatie krijgen. Een subcategorie van machine learning is deep learning, waarbij een kunstmatig neuraal netwerk wordt gebruikt om patronen te herkennen en te leren van gegevens.

AI wordt steeds meer gebruikt in ons dagelijks leven. Denk bijvoorbeeld aan spraakgestuurde assistenten zoals Siri en Alexa, chatbots op websites, spamfilters voor e-mail en gezichtsherkenning in beveiligingscamera's. AI wordt ook gebruikt in de gezondheidszorg om medische beelden te analyseren en diagnoses te stellen, in de financiële sector om risico's te beoordelen en fraude te detecteren en in de productiesector om processen te automatiseren en efficiënter te maken.

Pakt AI ons werk af?

Er zijn echter ook enkele zorgen over de toekomst van AI. Een van de belangrijkste nadelen van AI is dat het de menselijke arbeidsmarkt kan verstoren. Naarmate AI-systemen steeds geavanceerder worden, zullen ze in staat zijn om taken uit te voeren die momenteel door mensen worden uitgevoerd. Dit kan leiden tot verlies van banen en een verandering in de vaardigheden die nodig zijn voor werk in de toekomst.

Een ander nadeel van AI is dat het gebaseerd is op algoritmen die alleen zo goed zijn als de gegevens die erin zijn opgenomen. Als de gegevens die worden gebruikt om het AI-systeem te trainen bevooroordeeld zijn, bijvoorbeeld door een gebrek aan diversiteit in de trainingsgegevens, kan het AI-systeem ook bevooroordeelde resultaten opleveren.

Een ander potentieel nadeel van AI is dat het kan leiden tot een verlies van privacy. AI-systemen verzamelen en analyseren vaak grote hoeveelheden persoonlijke gegevens om taken uit te voeren, zoals het personaliseren van advertenties of het aanbevelen van producten. Dit kan leiden tot een schending van de privacy van individuen en het risico op het lekken van gevoelige informatie vergroten.

Ten slotte bestaat er ook het risico dat AI-systemen autonoom handelen en beslissingen nemen die niet overeenkomen met onze normen en waarden. Dit kan leiden tot onvoorspelbare en potentieel gevaarlijke situaties. Bijvoorbeeld, als een autonome auto een beslissing neemt die resulteert in een ongeluk, wie is dan verantwoordelijk?

Het is belangrijk om deze potentiële nadelen van AI te erkennen en te onderzoeken hoe we ze kunnen aanpakken en minimaliseren. Het ontwikkelen van ethische AI-standaarden en het zorgen voor voldoende toezicht en regelgeving zijn enkele manieren waarop we ervoor kunnen zorgen dat AI veilig, betrouwbaar en transparant blijft.

Nu denk jij aan de andere kant van jouw schermpje, ‘Wat een uitgebreid en goed geschreven blog?’ Tja, je kan AI echt alles vragen… ChatGPT en een snufje Haegens Media.

Nieuwste blogs